Usmeritve na področju varnosti in zdravja pri delu

V Salonitu Anhovo smo v letu 2009 pridobili certifikat za sistem varnosti in zdravja pri delu po standardu BS OHSAS 18001. Med najpomembnejšimi pokazatelji uspešnosti delovanja postopkov zagotavljanja varnosti na delovnih mestih so število poškodb pri delu, njihova pogostost in resnost. S spremljanjem statistike poškodb in trendov zlahka ugotovimo, v katero smer se gibljemo, s primerjavami z drugimi podobnimi dejavnostmi pa se lahko uvrstimo tudi v širši (nacionalni, evropski, svetovni) prostor.

Cilj v družbi Salonit Anhovo in skupini Salonit je minimiziranje  števila poškodb in njihove resnosti ter pogostosti. Cementna industrija (CEMBUREAU) posveča področju varnosti in zdravja pri delu izredno pozornost in govori se o cilju NIČ POŠKODB. To je sicer videti nedosegljiv cilj, ampak v resnici že delujejo cementarne, ki se lahko pohvalijo s tovrstnimi rezultati. Ta cilj dejansko pomeni spremembo miselnosti v podjetju in motivacijsko naravnanost vseh zaposlenih, da zmanjševanju poškodb ter varnosti in zdravju posvečajo primarno pozornost. Zelo pomembno je uvajanje dobrih praks ter preventivno delovanje z namenom povečanja zdravja in varnosti na delovnih mestih.

Spremljanje statistike poškodb

Za ugotavljanje učinkovitosti procesa varnosti in zdravja pri delu zbiramo in analiziramo podatke ter spremljamo kazalnike varstva.

NEPSI - Evropska mreža za kristalinični silicij

Vse družbe, vključene v sporazum, morajo vsaki dve leti poročati v mrežo NEPSI o spremljanju stanja na področju kristaliničnega silicija. Poročanje se je začelo 2008 in služi analizi stanja in uvajanju dobrih praks na področju EU.

Načrt zaščite in reševanja

Načrt zaščite in reševanja v primeru industrijske nesreče v Salonitu Anhovo obravnava ravnanje v primeru okoljskih nesreč ter požarov.

Program promocije zdravja v delovnem okolju

V Salonitu Anhovo je bila temu področju že pred tem posvečena velika pozornost, v 2012 pa je bil osnovan širši program preventivnega zdravstvenega varstva, ki zajema več področij promocije zdravja.