trajnost_poslovna odlicnostCementarna Salonit Anhovo je danes tehnološko, okoljsko in tržno primerljiva z najsodobnejšimi evropskimi cementarnami.

Cementarno odlikuje trajnostni razvoj z uveljavljenim krožnim gospodarstvom. Pri tem pa dosegamo poslovno odličnost, visoko odgovornost do okolja in do skupnosti. Cementarno prihodnosti smo oblikovali s strateško načrtovano celostno modernizacijo proizvodnje in naših izdelkov - cementov.

Salonit Anhovo izpolnjuje v celoti vse okoljske in druge predpise. Okoljska zakonodaja temelji na podatkih zdravstvene stroke – skladno z zdravstvenimi in okoljskimi podatki se določajo tudi mejne vrednosti. Mejne vrednosti so določene za vse cementarne v Evropski uniji enako.

Kakovost okolja je v okolici cementarne povsem primerljiva z regijo. Meritve kakovosti zraka in primerjave z drugimi kraji v Sloveniji izkazujejo, da je kakovost zraka v Občini Kanal ob Soči boljša kot v večini slovenskih mest (mesečni bilteni Naše okolje in letna poročila Agencije RS za okolje).

Analize sestave tal izkazujejo, da so tla v občini Kanal ob Soči podobna naravni sestavi v širši regiji. Vse opravljene analize izkazujejo enake rezultate: Poročila projekta ROTS – Biotehniška fakulteta za leta 2004, 2005, 2006 in 2007; Poročilo Kmetijskega inštituta Slovenije o analizah tal, 2015 in 2017.

Kakovost Soče dolvodno in gorvodno od lokacije cementarne izkazuje enako kakovost vode - kakovost vode je dobra.