Skupnost

P1290819Občina Kanal ob Soči je med prvo tretjino občin z najboljšo kakovostjo življenja – po raziskavi, ki so jo objavile Moje finance.

Zaposleni skupaj z vodstvom in lastniki z dobrim poslovanjem ustvarjajo pogoje, da trajnostni razvoj lahko cementarna tudi udejanja. Poleg poslovnih in okoljskih dosežkov je za nas pomemben tudi odgovoren odnos do skupnosti.

Odgovorno skrbimo za vključevanje lokalne skupnosti. Tako na področju načrtov podjetja, ključnih dosežkov, kot tudi na okoljskem področju. Redno organiziramo dneve odprtih vrat, vsake dve leti se pridružimo tudi iniciativi Evropski dnevi mineralov. V opuščenem kamnolomu smo uredili učno pot Lastivnica, ki označuje geološko naravno vrednoto lokalnega pomena.

Izdajamo revijo Naš list, ki jo prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Novice redno objavljamo na spletni strani. Podatki o okoljskih podatkih so dostopni tudi na spletni strani ter na monitorjih v Desklah in Kanalu.

Finančno in materialno podpiramo nevladne organizacije s področja okolja, kulture, zdravja in športa. Pri mnogih projektih pomagamo tudi krajevnim skupnostim in občini.