CODY_Tell-it_WIG_rechts_2-600x572 (2).pngNaš Kodeks ravnanja (Code of Conduct)

Živimo od zaupanja naših strank, zaposlenih, lastnikov in javnosti ter dosežkov in integritete naše skupine.

Pomemben steber naše zgodbe o uspehu je, da smo odgovorno in zakonito ravnanje vedno obravnavali kot nepogrešljiv sestavni del naše podjetniške kulture. Ko gre za moralo, etiko, okolje in varnost ne sklepamo kompromisov. Družbeno sprejemljivost naših poslov in projektov lahko pričakujemo le, če vedno in povsod ravnamo v skladu s pravili. Integriteta vsakega posameznika je nepogrešljiva in ključ k uspehu podjetja. Zakonito in etično ravnanje ščiti pred znatnimi pravnimi in ekonomskimi tveganji ter krepi ugled in zaupanje v naše podjetje.

Bistvena načela s pravili skladnega in etičnega ravnanja so navedena v Kodeksu ravnanja, ki je konkretiziran s smernicami.

Tukaj najdete naš Kodeks ravnanja (Code of Conduct)


 

Code of ConductNaš sistem za sporočanje opozoril »Tell it Cody«

Spoštovanje zakonov, pravil in internih določb ima v skupini Wietersdorfer najvišjo prioriteto. Samo če se vedemo v skladu z zakoni in delujemo z integriteto, ščitimo naše podjetje, zaposlene in poslovne partnerje.

Naš sistem za sporočanje opozoril, ki smo ga poimenovali »Tell it Cody«, je namenjen sprejemanju konkretnih opozoril o (potencialnem) napačnem vedenju ali nepravilnostih v naši organizaciji. Sem spadajo tudi kršitve Kodeksa ravnanja, zakonodaje o preprečevanju omejevanja konkurence, kazenskega prava ali tudi kršitve človekovih pravic. Vaša opozorila nam pomagajo izboljšati našo organizacijo in zmanjšati tveganja.

Sami se lahko odločite, ali boste svoje sporočilo posredovali anonimno ali transparentno z navedbo svojega imena in kontaktnih podatkov. Sporočilo bo posredovano oddelku za skladnost in pristojnemu pooblaščencu za skladnost, ki bo sporočilo obravnaval.

Zaradi vašega sporočila se vam ni treba bati negativnih posledic, saj bo obravnavano z absolutno zaupnostjo. 

Ne le zaposleni v našem podjetju, temveč tudi poslovni partnerji, stranke in druge tretje osebe lahko posredujejo informacije o domnevnih kršitvah pravil.

Tukaj najdete sistem za sporočanje opozoril Tell it Cody