Poslovna odličnost

Salonit Anhovo je vodilni proizvajalec gradbenih proizvodov v Sloveniji s stoletno tradicijo proizvodnje cementnih in drugih hidravličnih veziv. Cementarna Salonit Anhovo je danes tehnološko, okoljsko in tržno primerljiva z najsodobnejšimi evropskimi cementarnami.

TrajnostRazvoj-spletV skupini Salonit je zaposlenih okrog 400 sodelavcev, od tega 200 v osnovni dejavnosti – cementarni. Vsako delovno mesto v cementarni zagotavlja 6 posrednih delovnih mest. Zaposleni imajo v povprečju višje bruto plače od povprečja bruto plače v branži, povprečna plača je višja tudi od povprečja plač 100 največjih podjetij v Sloveniji.

Vključevanje zaposlenih se pogosto začne v cementarni še v času njihovega izobraževanja. Tako smo aktivni pri vajeništvu in praksah, redno razpisujemo štipendije, podpiramo podjetniške krožke, sodelujemo v celotnem izobraževalnem ciklu  – od osnovnih in srednjih šol do fakultet.

Med drugim smo med soustanovitelji Mednarodne podiplomske šole Inštituta Jožef Stefan in IEDC Bled. Tudi zaposlenim namenjamo vrsto specializiranih izobraževanj. Zaposlenim omogočamo tudi aktivnosti, kot so različne športne dejavnosti in podpora društvom v skupnosti.

Redno sodelujemo s strokovnimi institucijami: Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje za beton, CEMBUREAU, Slovensko kemijsko društvo, Inženirsko društvo, Slovensko društvo za kakovost, Inštitut Jožef Stefan, Inštitut Milan Vidmar, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor, Zavod za gradbeništvo, Biotehniška fakulteta, Fakulteta za družbene vede in druge.