Uporaba alternativnih goriv

V Salonitu Anhovo s sistematičnim vlaganjem v posodobitve in razvojem tehnologije stalno izboljšujemo energetsko učinkovitost procesa. Toplotna energija namreč predstavlja okrog 85 odstotkov vse porabe energije v proizvodnji cementa. Z rešitvami na tem področju smo že dosegli, da se uvrščamo med evropske cementarne z najnižjimi izpusti CO2 na enoto klinkerja. Ob tem pa hkrati dosegamo zniževanje vseh merjenih vrst emisij.

Pri doseganju učinkovite rabe energije smo leta 2017 prejeli bronasto EBRD Nagrado za trajnostno energijo. Temeljni razlog pa je bil pomemben napredek pri uporabi trdnih nenevarnih odpadkov v energetski strukturi.

Uporaba različnih goriv

V cementarni lahko istočasno uporabljamo različna goriva, ki morajo biti posebej pripravljena in prilagojena sistemu za doziranje. Več kot 200 cementarn v Evropski uniji, ki uporabljamo odpadke kot vir alternativnih goriv, moramo izpolnjevati enotno zakonodajo.

Cementne peči so primerne za sosežig izbranih vrst odpadkov, za katere je zahteva, da nimajo škodljivih primesi (za emisije, proces ali proizvode) ter imajo dovolj visoko kalorično vrednost.

Nekateri primeri alternativnih goriv v cementarnah so na primer gume, odpadna olja, frakcije industrijskih in komercialnih odpadkov: papir, papirni mulj, karton, plastike, embalaža, odpadki iz tekstilne industrije, predpripravljena trdna goriva iz nenevarnih odpadkov, selekcionirane vrste komunalnih odpadkov, živalska moka, itd. 

Nadzor nad uporabo goriv in emisijami

V cementarni zagotavljamo celovit nadzor nad emisijami. Emisije namreč vključujejo tako emisije iz goriv kot emisije iz uporabe surovin. Poleg spremljanja sestave goriv in surovin, spremljamo tudi skupne emisije.

Izvajamo obsežen nadzor (primarnih in alternativnih) goriv, ki zajema:

  • postopke ocenjevanja in izbora dobaviteljev, pregledovanje dokumentacije in podatkov, posredovanih s strani dobaviteljev;
  • postopke vhodne kontrole, skladno s standardi vhodne kakovosti in kakovostnimi zahtevami;
  • nadzor procesa, procesnih parametrov, končnih proizvodov;
  • nadzor emisij preko trajnih in občasnih meritev ter
  • nadzor nad vplivi na kakovost zraka v okolici (imisijske meritve).

 

Mednarodna konferenca ''Waste Management - GzO'09'': Alternativna goriva v cementni industriji