Trajne meritve emisij

meritveni-senzorPrikazane so povprečne vrednosti koncentracij merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.

Spremljate lahko informativno 24 – urno povprečje koncentracij merjenih parametrov, ki se osvežujejo vsake pol ure in so prikazane v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja. Spremljate lahko naslednje parametre:

  • plinaste organske snovi skupno (TOC)
  • ogljikov monoksid (CO)
  • žveplov dioksid (SO2)
  • dušikovi oksidi (NOx)
  • skupni prah
  • amonijak (NH3)

 

 


Obratovanje linije peči:DA
Zadnja posodobitev podatkov: 19.05.2022 21:00:00
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednost
TOC3750
Prah0,420
SO27,950
NOx446500
NH31950
CO363

mejna vrednost

TOC
3750

Prah
0.420

SO2
7.950

NOx
446500

NH3
1950

CO
363

Prikazane koncentracije (v mg/Nm3) so podane z odšteto merilno negotovostjo pri normnih pogojih in 10% O2. Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni. Dokončno vrednotenje podatkov pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.