MERITVE TRESLJAJEV OB MINIRANJU V KAMNOLOMU ANHOVO

 

Prikazani so rezultati seizmičnih meritev ob miniranju v kamnolomu Anhovo, na različnih merilnih mestih v okolici kamnoloma. Meritve se izvajajo z  namenom spremljanja seizmičnih učinkov na najbližje objekte ob miniranju v kamnolomu.

Spremljate lahko informativne rezultate meritev, ki se vpisujejo po vsaki izvedeni meritvi.

Rezultati meritev:

Preglednica 1:

Datum in čas meritve

PVS  - najvišja izmerjena hitrost (mm/s)

Kraj miniranja

Merilno mesto

Dovoljene hitrosti vibracij za stanovanjske objekte v mm/s (po nemškem standardu DIN 4150)

02.06.2022

13:59

0,5

Perunk E300

Rodež 12

5

02.09.2022

12:29

0,4

Perunk E290

Rodež 16

5

11.10.2022

14:00

1,3

Perunk E220

Rodež 12

5

17.10.2022

13:59

0,1

Rodež E127

Delavnica kamnolom Anhovo

5

17.10.2022

14:00

< mejo detekcije

Perunk E320

Delavnica kamnolom Anhovo

5

28.10.2022

13:59

0,7

Perunk

E290

Rodež 12

5

3.11.2022

14:00

< 0,3

Perunk

E300

Gorenje Deskle

54

5

7.12.2022

14:00

< 0,3

Perunk

E300

Upravna stavba

InPrime

(2. nadstropje)

5

13.12.2022

14:00

< 0,2  Rodež E127 Rodež 12  5

13.12.2022

14:00

0,6  Rodež E290 Rodež 12 5

5.1.2023

14:00

0,6  Rodež E127

Delavnica

kamnolom

Anhovo

5

5.1.2023

14:00

0,2 

Rodež E330

Delavnica

kamnolom

Anhovo

5

 

V preglednici so podani osnovni parametri, to so datum in čas meritve, najvišja izmerjena hitrost ter merilno mesto. Normativov, ki bi urejali to problematiko v državi še nimamo, zato naše meritve primerjamo z nemškim standardom DIN 4150.

 

Preglednica 2:

Vrsta zgradbe

Dovoljenje hitrosti vibracij (mm/s)

Industrijski objekti ali objekti podobne rabe

20

Stanovanjski objekti ali objekti podobne rabe

5

Objekti, ki zaradi svoje posebne občutljivosti na vibracije, ne ustrezajo prvi in drugi vrsti stavb in imajo veliko vrednost (objekti pod spomeniškim varstvom)

3

 

Rezultati meritev se nanašajo samo na vpisan datum ter čas meritev in opredeljeno mesto meritve.

Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni.

 

Slika 1: Lokacije merilnih mest

merilna mesta salonit