MERITVE TRESLJAJEV OB MINIRANJU V KAMNOLOMU ANHOVO

 

Prikazani so rezultati seizmičnih meritev ob miniranju v kamnolomu Anhovo, na različnih merilnih mestih v okolici kamnoloma. Meritve se izvajajo z  namenom spremljanja seizmičnih učinkov na najbližje objekte ob miniranju v kamnolomu.

Spremljate lahko informativne rezultate meritev, ki se vpisujejo po vsaki izvedeni meritvi.

Rezultati meritev:

Preglednica 1:

Datum in čas meritve

PVS  - najvišja izmerjena hitrost

(mm/s)

Merilno mesto

Dovoljene hitrosti vibracij za stanovanjske objekte v mm/s (po nemškem standardu DIN 4150)

02.06.2022

13:59

0,5

Rodež 12

5

02.09.2022

12:29

0,4 Rodež 16 5

V preglednici so podani osnovni parametri, to so datum in čas meritve, najvišja izmerjena hitrost ter merilno mesto. Normativov, ki bi urejali to problematiko v državi še nimamo, zato naše meritve primerjamo z nemškim standardom DIN 4150.

 

Preglednica 2:

Vrsta zgradbe

Dovoljenje hitrosti vibracij (mm/s)

Industrijski objekti ali objekti podobne rabe

20

Stanovanjski objekti ali objekti podobne rabe

5

Objekti, ki zaradi svoje posebne občutljivosti na vibracije, ne ustrezajo prvi in drugi vrsti stavb in imajo veliko vrednost (objekti pod spomeniškim varstvom)

3

Rezultati meritev se nanašajo samo na vpisan datum ter čas meritev in opredeljeno mesto meritve.

Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni.

 

Slika 1: Lokacije merilnih mest

merilna mesta salonit