Program stalnih izboljšav

Okolju posvečamo posebno pozornost z vpeljanim sistemom stalnih izboljšav. Sistem ravnanja z okoljem po ISO 14001, ki smo ga vpeljali leta 2003 in posodobili na nov standard ISO 14001:2015 v letu 2018, je dober okvir za sistematičen pristop do trajnega razvoja področja varovanja okolja, ker zajema vse pomembne vidike. Mednje štejemo npr. sledenje in prilagajanje zakonodaji, pridobitev ustreznih dovoljenj, izvajanje okoljskih meritev, sodelovanje z zainteresiranimi javnostmi, energetsko učinkovitost, ustrezno uporabo goriv, in druga. 

Zavezanost k skrbi za okolje smo opredelili v Politiki sistemov vodenja, v kateri je opisana tudi politika ravnanja z okoljem, ki smo jo prvič javno objavili leta 2001, zadnja sprememba pa je bila izvedena v letu 2018.