Ekologija

trajnostni_ekologijaEkologija je eden izmed treh temeljev delovanja Salonita Anhovo. Na tem področju nas odlikujejo stalno zmanjševanje emisij, doseganje vedno večje energetske učinkovitosti, izboljševanje okoljskih meritev ter izpolnjevanje vseh zahtev zakonodaje Republike Slovenije in Evropske unije.

Vse vplive nadzorujemo

Najpomembnejši vplivi proizvodnje cementa in drugih hidravličnih veziv na okolje so: emisije CO2, prašne in druge emisije, manjše količine odpadkov, hrup, posegi v prostor (kamnolomi) ter uporaba industrijske (hladilne) vode. Vse vplive na okolje nadzorujemo z ustreznimi meritvami. Uvajamo številne programe in ukrepe, s katerimi vplive na okolje zmanjšujemo, obenem pa dosegamo večjo učinkovitost rabe energije.

Sistematično načrtovanje in spremljanje

V Salonitu Anhovo imamo od leta 2004 vpeljan sistem ravnanja z okoljem (posodobljen ISO 14001:2015). Ta nam je v pomoč pri razvoju vseh področij ekologije. Zavezanost k skrbi za okolje smo opredelili v Politiki sistemov vodenja, v kateri je opisana tudi politika ravnanja z okoljem.