Trajne meritve emisij snovi

Prikazane so povprečne vrednosti koncentracij merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.

meritve-emisij

Spremljate lahko informativno 24 – urno povprečje koncentracij merjenih parametrov, ki se osvežujejo vsake pol ure in so prikazane v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja. Spremljate lahko naslednje parametre:

plinaste organske snovi skupno (TOC)
ogljikov monoksid (CO)
žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOx)
skupni prah


Obratovanje linije peči:DA
Zadnja posodobitev podatkov: 24.06.2018 10:30:00
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednost
TOC2250
Prah0,630
SO26,150
NOx381800
CO301

Opomba: Prikazani podatki niso dokončni

mejna vrednost

TOC
2250

Prah
0.630

SO2
6.150

NOx
381800

CO
301

Prikazane koncentracije (v mg/Nm3) so podane z odšteto merilno negotovostjo pri normnih pogojih in 10% O2. Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni. Dokončno vrednotenje podatkov pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.