Trajne meritve emisij

meritveni-senzorPrikazane so povprečne vrednosti koncentracij merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.

Spremljate lahko informativno 24 – urno povprečje koncentracij merjenih parametrov, ki se osvežujejo vsake pol ure in so prikazane v skladu s pogoji, ki jih določa zakonodaja. Spremljate lahko naslednje parametre:

  • plinaste organske snovi skupno (TOC)
  • ogljikov monoksid (CO)
  • žveplov dioksid (SO2)
  • dušikovi oksidi (NOx)
  • skupni prah

 

Prikaz trajnih meritev emisij na info monitorju v Kanalu je ponovno vzpostavljen. Info monitor se nahaja na novi lokaciji - v prostorih Odbojkarskega kluba Salonit Anhovo - Kanal.

 


Obratovanje linije peči:DA
Zadnja posodobitev podatkov: 22.10.2018 00:00:00
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednost
TOC2550
Prah130
SO20,450
NOx356800
CO280

Opomba: Prikazani podatki niso dokončni

mejna vrednost

TOC
2550

Prah
130

SO2
0.450

NOx
356800

CO
280

Prikazane koncentracije (v mg/Nm3) so podane z odšteto merilno negotovostjo pri normnih pogojih in 10% O2. Prikaz je pripravljen za spletno prikazovanje, zato podatki niso dokončni. Dokončno vrednotenje podatkov pripravi pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa.