Tehnologija betona

Najpomembnejše področje uporabe cementa je proizvodnja betona. Beton je vse od njegovega odkritja najpomembnejši in najbolj uporaben material v gradbeništvu, ki sestoji iz vode, cementa, kamenega agregata ter mineralnih in kemijskih dodatkov. Z ustrezno izbiro osnovnih surovin ter mešalnih razmerij je mogoče proizvesti betone, ki zadostijo še tako zahtevnim potrebam uporabnikov.

Beton-labLe z razumevanjem celotnega procesa - od končnega proizvoda do vloge posameznih sestavin v betonu - lahko kupcem svetujemo z optimalno izbiro cementov glede na njihove potrebe. V Salonitu Anhovo vse več pozornosti posvečamo tehnologiji betonov. Poleg betonarn imamo tudi lasten betonski laboratorij, v katerem izvajamo preiskave na svežih in strjenih betonskih mešanicah.

Našim uporabnikom ponujamo:

  • celovito tehnično podporo s področja cementov, agregatov in betonov,
  • svetovanje pri pripravi receptur betonov,
  • kemijsko in mineraloško analizo surovin betona ter druge laboratorijske storitve,
  • preizkušanje končnih proizvodov.