Prevzem gradbenih odpadkov

IMG_1034Družba Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o., izvaja predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji kamnoloma Anhovo.