Poslanstvo laboratorija

V cementarni Salonit Anhovo imamo sodobno opremljen laboratorij. Namenjen je izvajanju postopkov za zagotavljanje kakovosti cementov v vseh fazah procesa od prevzema surovin do kontrole končnega izdelka.

Z laboratorijskimi preiskavami sodelujemo pri razvoju novih izdelkov. Kupcem in podjetjem v skupini pa nudimo tudi podporo na področju hidravličnih veziv, apna, agregatov in betonov.

Področja preskušanja

Podrocje-preskusanja

  • Določevanje fizikalno mehanskih lastnosti  cementov, agregatov, betonov, betonskih izdelkov, apna, elektrofiltrskih pepelov…   
  • Določevanje sestave materialov  – širok nabor klasičnih kemijskih metod, rentgenske analize (XRF, XRD) ter druge instrumentalne metode za hitro in zanesljivo spremljanje kemijske in mineraloške sestave različnih materialov
  • Določevanje velikosti delcev - sejalna analiza, laserska granulometrija, specifična površina z metodo po Blaine-u
  • Analize trdnih in tekočih goriv

Akreditacija

Akreditacijska-listinaZaposleni v laboratoriju smo visoko usposobljeni in se stalno izobražujemo. Zaradi visoke motiviranosti zaposlenih in vlaganj v najsodobnejšo opremo že od leta 2011 pri Slovenski Akreditaciji vzdržujemo Akreditacijsko listino št. LP-095.  To pomeni, da v celoti izpolnjujemo zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025.