Izobraževanje

izobrazevanjeSalonit Anhovo je v Sloveniji edini proizvajalec cementnih veziv. Tako je naša pomembna naloga tudi prenos znanja proizvodnje cementa na naslednje generacije. Med naše naloge sodijo tudi sodelovanje pri izobraževanju kupcev glede uporabe cementnih veziv,  vloge cementa in betona v moderni družbi.

Naši strokovnjaki so vključeni v številne razvojno-raziskovalne dejavnosti in projekte. Njihov cilj je pridobivanje najnovejših znanj s področja cementnih veziv, agregatov in betonov. Prav tako objavljajo številne strokovne in znanstvene prispevke na konferencah in v različnih publikacijah. Zainteresiranim skupinam omogočamo organizirane oglede cementarne, ki jih popestrimo z zanimivimi predavanji. Naši strokovnjaki so tudi pogosto kot predavatelji vabljeni na različne strokovne konference, ki jih občasno organiziramo tudi v Salonitu Anhovo.