Salonit Anhovo ima več kot devetdesetletno tradicijo na področju proizvodnje cementnih veziv. Cement je kot ključna sestavina betona že dolgo časa najbolj razširjen osnovni material v gradbeništvu. Zaradi edinstvenih lastnosti bo beton in s tem cement to primarno vlogo med materiali obdržal tudi v prihodnje.
 

Osnovna področja razvoja so sledeča:

 

Naši cilji so razvijati:

Razvojna skupina Salonita Anhovo je vključena v številne razvojno-raziskovalne projekte, katerih cilj je pridobivati najnovejša znanja s področja cementnih veziv, agregatov in betona. Znotraj podjetja v razvojne aktivnosti vključujemo strokovnjake z različnih področij in oddelkov. Aktivnosti izvajamo interdisciplinarno in na visoki strokovni ravni. Pri razvojnih projektih sodelujemo z različnimi raziskovalnimi inštitucijami kot so Kemijski inštitut Ljubljana, Zavod za gradbeništvo Slovenije, Inštitut za gradbene materiale, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Inštitut Jožef Stefan in drugi. Raziskovalci iz naše razvojne skupine objavljajo številne strokovne in znanstvene prispevke na konferencah in v različnih publikacijah.