Laboratorijske storitve

 

Laboratorij v Salonitu Anhovo je organiziran v okviru področja kontrole kakovosti in je v prvi vrsti namenjen izvajanju postopkov za zagotavljanje kakovosti cementov v skladu z zahtevami standardov za cemente ter zahtevami proizvodnega procesa in odjemalcev. V laboratorijih se izvajajo tudi preiskave gradbenih in drugih materialov za podjetja v skupini Salonit ter za zunanje naročnike. 
 

Okoljske meritve

 

Salonit Anhovo je pridobil pooblastilo za meritve delcev PM10 v zunanjem zraku, zato lahko tovrstne meritve opravlja tudi za zunanje stranke.