agregati iz kamnoloma Črnotiče

Surovina je uporabna kot kameni agregat za betone, malte, za površinske prevleke v cestogradnji ter kot nasipni material za železniške proge in valobrane.

agregati iz kamnoloma Solkan

Kameni agregat je primerne kvalitete za proizvodnjo apna ter za predelavo v drobljence, ki jih uporabljamo za pripravo betonov, tamponov, malt, pa tudi v cestogradnji za zaključne nosilne plasti.

agregati iz kamnoloma Anhovo

Mineralne surovine se prvenstveno uporabljajo v cementni industriji za proizvodnjo klinkerja in cementa, lahko pa tudi kot kamniti bloki in lomljenci za utrjevanje zemeljskih plasti in nasipe.