Prevzem gradbenih odpadkov

 

Družba Salonit Anhovo, Kamnolomi, d.o.o., izvaja predelavo gradbenih odpadkov na lokaciji kamnoloma Anhovo.