Razvoj

proizvodi_razvojCementarna Salonit Anhovo je danes tehnološko, okoljsko in tržno primerljiva z najsodobnejšimi evropskimi cementarnami. Glavni vodili našega razvoja sta inovativnost in usmerjenost k potrebam kupcev. Obsežne izkušnje na podlagi dolgoletne tradicije, najmodernejša oprema ter visoke kompetence zaposlenih, zagotavljajo, da se naše ideje in želje kupcev spremenijo v visoko kakovostne proizvode.

 

Osnovna vodila delovanja razvoja so:

  • stalno prilagajanje in optimizacija portfelja proizvodov glede na potrebe kupcev;
  • vpeljava inovativnih tehnologij avtomatizacije, ki vodijo v povečano produktivnost;
  • optimizacija proizvodnih procesov z namenom zmanjšanja porabe energije in proizvodnih stroškov;
  • upoštevanje načel varovanja okolja pri vpeljavi novih tehnologij in stalno zmanjševanje vplivov na okolje.