Maltit_cement.jpg

MALTIT®

Zidarski cement za enostavno pripravo kakovostnih malt. MALTIT® z oznako po standardu SIST EN 413-1 Zidarski cement MC 5. Maltit® je zidarski cement trdnostnega razreda 5, z dodanim sredstvom za aeriranje.

LASTNOSTI

 • boljša zračnost v primerjavi s tradicionalnimi maltami
 • povišana obstojnost ometov
 • povišan izolacijski učinek
 • dobra obdelavnost in oprijemljivost z mnogimi tipi podlage
 • hitro sušenje

Maltit® ustreza zahtevam standarda SIST EN 413-1:Zidarski cement – 1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti.

 

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske in fizikalne zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 2,5 %

1,7 %

Vsebnost zraka

8 % - 22 %

12 %

Tlačna trdnost, 28 dni

5 MPa - 15 MPa

10 MPa

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

Mešalna razmerja

Vrsta malte

Volumensko razmerje

MALTIT® : pesek

Primerna zrnavost peska

Poraba MALTIT®-a za 1 m3

Malta za zidanje

1 : 3

0 – 4 mm

300 – 340 kg

Malta za grobi omet

1 : 4

0 – 4 mm

240 – 280 kg

Malta za fini omet

1 : 2

0 – 1 mm

380 – 420 kg

1 : 3

0 – 1 mm

280 – 320 kg

Pesek: čist, brez glinenih, humusnih ali drugih škodljivih primesi.
Voda: brez škodljivih primesi, primerna je vsaka pitna voda. Potrebna količina vode je odvisna od vlažnosti in vrste peska ter želene konsistence malte, običajno znaša 200 do 250 l/m3.

 

Zidanje
Pred zidanjem zidake navlažimo. Debelina nanosa vodoravnih spojnic je lahko največ 15 mm, navpičnih pa 10 mm.

 

Grobi omet
Podlaga za ometavanje mora biti trdna, stabilna, dovolj hrapava in brez krušljivih delcev. Pred ometavanjem jo navlažimo in obrizgamo s cementnim obrizgom. Naslednji dan izdelamo izravnalne pasove iz enake malte, s kakršno kasneje ometavamo. Izravnalni pasovi služijo kot vodila za nanašanje ometa v enakomernih debelinah. Po nekaj urah, ko se izravnalni pasovi osušijo, maltitno malto ročno nanesemo z zidarsko žlico v slojih debeline 2 – 3 cm. Za večjo debelino nanašamo dvojni sloj malte po načelu »sveže na sveže«. Po nanosu grobi omet posnamemo z navlaženo leseno ali aluminijasto letvijo. Omet zaribamo z gladilko ter pred nanašanjem finega ometa počakamo 3 – 4 tedne (1 teden za vsak cm debeline ometa).

 

Fini omet
Grobo posneta površina osnovnega ometa je primerna podlaga za nanos praskanega ometa ali debeloslojnega ribanega ometa. Pred izdelavo finega ometa površino navlažimo. Fini omet je primerna podlaga za nanos tankoslojnih vlečenih ometov ter za pleskanje in beljenje.

 

Splošno
V toplem in vetrovnem kot tudi v hladnem vremenu moramo sveže ometane površine ustrezno zaščititi pred izsušitvijo oziroma pred zmrzaljo. Sveže ometane površine moramo ustrezno vlažiti, da se ne bi prehitro osušile in zato razpokale. Za delo niso primerne temperature, nižje od 5 °C. Vedno zamešamo le toliko malte, kolikor je lahko porabimo do začetka vezanja (približno 2 uri). Med uporabo pripravljeno malto občasno premešamo. Strjeno malto zavržemo.

 

DOBAVA

 • v razsutem stanju
 • v 25 kg vrečah, paletizirano, na paleti je 64 vreč s skupno maso 1600 kg
 • v 1500 kg polietilenskih vrečah – samo po predhodnem dogovoru
 • minimalno 25 % portlandskega cementnega klinkerja
 • maksimalno 75 % mešanega mineralnega dodatka
 • regulator vezanja – sadra
 • kemijski dodatki za aeriranje

Maltit® je primeren za enostavno in ekonomično pripravo kakovostnih zmrzlinsko odpornih malt za zidanje ter malt za izdelavo zunanjih in notranjih grobih in finih ometov.