Calsal_cisterna.jpg

CALSAL

Cement z apnencem za zahtevne gradnje in prefabricirane betonske proizvode. CALSAL z oznako po standardu SIST EN 197-1: CEM II/A-LL 42,5 R CALSAL je portlandski cement z apnencem, trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R).

CALSAL ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 4 %

2,6 %

Vsebnost klorida

≤ 0,10 %

0,05%

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 20,0 MPa

30 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 – 62,5 MPa

54 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

170 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

CALSAL odlikuje dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki za betone.

 

DOBAVA
Po predhodnem dogovoru:

  • v razsutem stanju
  • v 1500 kg polietilenskih vrečah
  • minimalno 80 % klinkerja
  • maksimalno 20 % apnenca
  • maksimalno 5 % dodatkov – polnil
  • regulator vezanja - sadra

CALSAL je primeren: za prefabricirane betonske izdelke za armirane in nearmirane ter prednapete betone, kjer je zaželen hiter razvoj trdnosti za zmrzlinsko odporne betone za brizgane in samozgoščevalne (SCC) betone.