Durasal_cisterna.jpg

DURASAL

Cement za masivne konstrukcije in ostale aplikacije, kjer je zahtevana nizka toplota hidratacije. DURASAL z oznako po standardu SIST EN 197-1: CEM III/B 32,5 N – LH/SR DURASAL je žlindrin cement trdnostnega razreda 32,5 in normalnih zgodnjih trdnosti (N) s povišano sulfatno odpornostjo (SR) in nizko toploto hidratacije (LH).

DURASAL ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Žarilna izguba

≤ 5 %

2,5 %

Netopni ostanek

≤ 5 %

0,5 %

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 4 %

2,3 %

Vsebnost klorida

≤ 0,2 %*

0,13 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 7 dni

≥ 16,0 MPa

24 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

32,5 – 52,5 MPa

48 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 75 min

280 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Toplota hidratacije po 7 dneh

≤ 270 J/g

200 J/g

*Deklarirana vrednost proizvajalca

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA
Po predhodnem dogovoru:

  • v razsutem stanju v 1500 kg polietilenskih vrečah
  • minimalno 20 % portlandskega klinkerja
  • maksimalno 80 % granulirane plavžne žlindre
  • maksimalno 5 % dodatkov - polnil
  • regulator vezanja – sadra

DURASAL je kot cement z nizko toploto hidratacije in sulfatno odpornostjo primeren:

za izdelavo masivnih betonov za konstrukcije z debelimi stenami (pregrad, temeljev in drugih objektov, kjer se pojavlja masivni beton) npr. v hidrogradnji za izdelavo sulfatno odpornih konstrukcij, kjer ni zahtev po visokih trdnostih za ostale namene v gradbeništvu, kjer je priporočljiva uporaba cementov s počasnim razvojem trdnosti.