Sulfasal_cisterna.jpg

SULFASAL

Pucolanski cement za uporabo v kemijsko agresivnem okolju. SULFASAL z oznako po standardu SIST EN 197-1: CEM IV/A (V-P) 42,5 R SR SULFASAL je pucolanski sulfatno odporni (SR) cement trdnostnega razreda 42,5 in visokih zgodnjih trdnosti (R).

Pucolanski cement 42,5 ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 4,0 %

2,9 %

Vsebnost klorida

≤ 0,10 %

0,04 %

C3A (klinkerju)

≤ 9,0 %

8 %

Pucolanska aktivnost

zadovolji preizkusu po 8 dneh

zadovolji

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 20,0 MPa

24 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 – 62,5 MPa

51 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

220 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA
Po predhodnem dogovoru:

  • v razsutem stanju
  • v 1500 kg polietilenskih vrečah
  • minimalno 65 % klinkerja  
  • 21 – 35 % mešanega pucolanskega dodatka – naravni pucolan (P) in silicijski elektrofilterski pepel (V)
  • maksimalno 5 % dodatkov – polnil
  • regulator vezanja – sadra

SULFASAL  je namenjen za uporabo v gradbeništvu, kjer se zahteva visoke začetne in končne trdnosti. Primeren je tudi za betone v kemijsko agresivnem okolju.