Sulfasal_plus_cisterna.jpg

SULFASAL PLUS

Sulfatnoodporni cement za uporabo v močno kemijsko agresivnem okolju. SULFASAL PLUS z oznako po standardu SIST EN 197-1 CEM I 42,5 N SR 0 je bil prej poznan pod imenom SULFATNOODPORNI CEMENT. OPIS SULFASAL PLUS je portlandski cement trdnostnega razreda 42,5, običajnih zgodnjih trdnosti (N), z močno povišano odpornostjo proti agresiji sulfatnih ionov (SR). Proizveden je iz posebne vrste klinkerja, ki ne vsebuje trikalcijevega aluminata. SULFASAL PLUS odlikuje tudi nižja toplota hidratacije, nizka poraba vode ter dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki.

SULFASAL PLUS ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 3,0 %

2,5 %

Vsebnost klorida

≤ 0,10 %

0,04 %

Žarilna izguba

≤ 5,0 %

1 %

Netopni ostanek

≤ 5,0 %

0,2 %

C3A

0 %

0 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 10,0 MPa

22 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 – 62,5 MPa

50 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

220 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA
Po predhodnem dogovoru:

  • v razsutem stanju
  • v 1500 kg polietilenskih vrečah
  • minimalno 95 % sulfatno odpornega klinkerja (brez trikalcijevega aluminata – C3A)
  • regulator vezanja – sadra

SULFASAL PLUS je primeren za armirane in nearmirane betone izpostavljene kemijsko agresivnemu okolju, posebej sulfatni agresiji (čistilne naprave, gradnja v priobalnem pasu,… ).