Ultrasal_42_cisterna.jpg

ULTRASAL 42,5 N

Cement za prefabricirane vlaknocementne proizvode. ULTRASAL 42,5 N z oznako po standardu SIST EN 197-1: CEM I 42,5 N ULTRASAL 42,5 N je čisti portlandski cement, trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N).

ULTRASAL 42,5 N  ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 3,5 %

2,7 %

Vsebnost klorida

≤ 0,1 %

0,06 %

Žarilna izguba

≤ 5,0 %

3,5 %

Netopni ostanek

≤ 5,0 %

0,5 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 10,0 MPa

25 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 – 62,5 MPa

50 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

160 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.


DOBAVA
Po predhodnem dogovoru:

  • v razsutem stanju v 1500 kg polietilenskih vrečah
  • minimalno 95 % portlandskega klinkerja
  • maksimalno 5 % dodatkov - polnil
  • regulator vezanja – sadra

ULTRASAL 42,5 N je primeren:

  • za proizvodnjo vlakno cementnih izdelkov za armirane in nearmirane betone za betonske izdelke v stanovanjski gradnji