Ultrasal_52_cisterna.jpg

ULTRASAL 52,5 R

Cement za najzahtevnejše gradnje in prefabricirane betonske proizvode najvišjih trdnosti. ULTRASAL 52,5 R z oznako po standardu SIST EN 197-1 CEM I 52,5 R je bil prej poznan pod imenom CEMENT 52,5. OPIS ULTRASAL 52,5 R je portlandski cement, najvišjega trdnostnega razreda 52,5 in najvišjih zgodnjih trdnosti (R) po standardu za običajni cement. Cement ekstremno visokih trdnosti. Odlikuje ga dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki za betone.

ULTRASAL 52,5 R ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 4,0 %

3,4 %

Vsebnost klorida

≤ 0,1 %

0,06 %

Žarilna izguba

≤ 5,0 %

3 %

Netopni ostanek

≤ 5,0 %

< 0,5 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 30,0 MPa

40 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

≥ 52,5 MPa

64 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 45 min

160 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA

  • v razsutem stanju
  • v 1500 kg polietilenskih vrečah – samo po predhodnem dogovoru
  • minimalno 95 % portlandskega klinkerja
  • maksimalno 5 % dodatkov - polnil
  • regulator vezanja - sadra

ULTRASAL 52,5 R je namenjen za gradnje, pri katerih se zahteva najvišje začetne in končne trdnosti:

  • za zahtevne prefabricirane betonske izdelke, kjer je zaželeno hitro razkalupljenje
  • za najzahtevnejše armirane in nearmirane ter prednapete betonske elemente z visokimi statičnimi obremenitvami
  • za različne vrste visokozmogljivih betonov