Special_cement.jpg

SPECIAL 42,5 R

Cement za zahtevne transportne betone in prefabricirane betonske proizvode. SPECIAL 42,5 R z oznako po standardu SIST EN 197-1 CEM II/A-M (LL-S) 42,5 R je bil prej poznan pod imenom CEMENT 42,5 - SPECIALNI. OPIS SPECIAL 42,5 R je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkoma (M), trdnostnega razreda 42,5 z visoko zgodnjo trdnostjo (R). V svoji kategoriji ima zelo nizek ogljični odtis. Odlikuje ga visoka stalnost v doseženih lastnostih. SPECIAL 42,5 R odlikuje dobra združljivost z različnimi kemijskimi dodatki za betone.

SPECIAL 42,5 R ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

 

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 4,0 %

2,8 %

Vsebnost klorida

≤ 0,1 %

0,05 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 20,0 MPa

29 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 - 62,5MPa

57 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

180 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA

 • ​​​v razsutem stanju
 • v 25 kg vrečah, paletizirano, na paleti je 64 vreč s skupno maso 1600 kg
 • v 1500 kg polietilenskih vrečah – samo po predhodnem dogovoru
 • minimalno 80 % portlandskega klinkerja
 • 12 - 20 % mešanega dodatka – apnenec (LL), žlindra (S)
 • maksimalno 5 % dodatkov - polnil
 • regulator vezanja - sadra

 

SPECIAL 42,5 R  je namenjen za zahtevne gradnje, pri katerih se zahtevajo visoke začetne in končne trdnosti:

 

 • za zahtevne armirane in nearmirane ter prednapete betone
 • za prefabricirane betonske izdelke
 • za zmrzlinsko odporne betone
 • za brizgane in samozgoščevalne (SCC) betone