Universal_cement.jpg

UNIVERSAL 42,5 N

Cement za široko uporabo v gradbeništvu. UNIVERSAL 42,5 N z oznako po standardu SIST EN 197-1 CEM II/B-M (LL-V) 42,5 N je bil prej poznan pod imenom CEMENT 42,5 - OSNOVNI. UNIVERSAL 42,5 N je portlandski mešani cement z dvema mineralnima dodatkoma (M), trdnostnega razreda 42,5 in običajnih zgodnjih trdnosti (N). Odlikuje ga izboljšana združljivost s kemijskimi dodatki za pripravo lažje vgradljivih betonov.

UNIVERSAL 42,5 N  ustreza zahtevam standarda SIST EN 197-1: Cement-1.del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente.

 

Zahteve standarda

Povprečne vrednosti

Kemijske zahteve

   

Vsebnost sulfata (kot SO3)

≤ 3,5 %

2,5 %

Vsebnost klorida

≤ 0,1 %

0,06 %

Mehanske in fizikalne zahteve

   

Zgodnja trdnost, 2 dni

≥ 10,0 MPa

24 MPa

Standardna trdnost, 28 dni

42,5 - 62,5 MPa

48 MPa

Čas začetka vezanja

≥ 60 min

160 min

Prostorninska obstojnost

≤ 10 mm

< 1 mm

Povprečne vrednosti so podane na osnovi rezultatov notranje kontrole v tovarni s strani proizvajalca.

 

DOBAVA

  • v razsutem stanju
  • v 25 kg vrečah, paletizirano, na paleti je 64 vreč s skupno maso 1600 kg
  • v 1500 kg polietilenskih vrečah – samo po predhodnem dogovoru
  • minimalno 65 % portlandskega klinkerja
  • maksimalno 35 % mešanega dodatka - elektrofiltrski pepel (V) in apnenec (LL)
  • maksimalno 5 % dodatkov - polnil
  • regulator vezanja - sadra

UNIVERSAL 42,5 N je namenjen za široko uporabo v gradbeništvu:

  • za individualno gradnjo
  • za nezahtevne armirane in nearmirane betone
  • pri izdelavi industrijskih in drugih tlakov