Skupna delovna skupina KS Anhovo-Deskle, KS Kanal in družbe Salonit Anhovo

 

Z UČINKOVITIM SODELOVANJEM ZA KAKOVOSTNO SOBIVANJE

V februarju 2015 je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Na pobudo podžupana Občine Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo. Temeljni namen delovne skupine je, da se posvetuje o temah, ki so pomembne za skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost cementarne. Med njimi so vplivi na okolje, zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupina obravnava tudi vsa aktualna vprašanja, na katera prebivalci pričakujejo odgovore.

 

Člani delovne skupine

 

Zapisniki

- Zapisnik 4. sestanka
- Zapisnik 3. sestanka
- Zapisnik 2. sestanka
- Zapisnik 1. sestanka