Trajne meritve emisij prikazujejo povprečne vrednosti merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.

dimnik slika - z napisom.pngSpremljate lahko informativno 24-urno povprečje trajnih meritev naslednjih emisijskih parametrov iz dimnika peči:

plinaste organske snovi skupno (TOC)
ogljikov monoksid (CO)
žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOx)
skupni prah

 

 

 Obratovanje linije peči:DA
Zadnja posodobitev podatkov: 26.6.2017 3:29
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednostPOVPREČJE V LETU 2015
TOC17,35016
Prah3,1301,8
SO20,5500,1
NOx631800396
CO255237

Opomba: Prikazani podatki niso dokončni

mejna vrednost

Grafični prikaz 24-urnih koncentracij (mg/Nm3):


TOC
17.350

Prah
3.130

SO2
0.550

NOx
631800

CO
255