Trajne meritve emisij prikazujejo povprečne vrednosti merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.

dimnik slika - z napisom.pngSpremljate lahko informativno 24-urno povprečje trajnih meritev naslednjih emisijskih parametrov iz dimnika peči:

plinaste organske snovi skupno (TOC)
ogljikov monoksid (CO)
žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOx)
skupni prah

 

 

 Obratovanje linije peči:DA
Zadnja posodobitev podatkov: 23.8.2017 9:59
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednostPOVPREČJE V LETU 2015
TOC26,25016
Prah2,4301,8
SO23,9500,1
NOx508800396
CO288237

Opomba: Prikazani podatki niso dokončni

mejna vrednost

Grafični prikaz 24-urnih koncentracij (mg/Nm3):


TOC
26.250

Prah
2.430

SO2
3.950

NOx
508800

CO
288