Letna poročila

-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2016
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2015
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2014
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2013
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2012
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2011
-   Preglednica povprečnih vrednosti emisij snovi v zrak v letu 2010