Skupna delovna skupina KS Anhovo-Deskle, KS Kanal in družbe Salonit Anhovo

 

z učinkovitim sodelovanjem za kakovostno sobivanje

V februarju 2015 je v Salonitu Anhovo potekalo delovno srečanje članov sveta KS Kanal in KS Anhovo-Deskle. Na pobudo podžupana Občine Kanal ob Soči Marka Bucika je bil na tem srečanju sprejet sklep o oblikovanju delovne skupine krajevnih skupnosti in družbe Salonit Anhovo. Temeljni namen delovne skupine je, da se posvetuje o temah, ki so pomembne za skupnost, vključujejo pa tudi dejavnost cementarne. Med njimi so vplivi na okolje, zdravje krajanov ter priprava skupnih predlogov za obravnavo na občini. Skupina obravnava tudi vsa aktualna vprašanja, na katera prebivalci pričakujejo odgovore.

 

Člani delovne skupine

  • Ivan Križnič, predstavnik KS Kanal
  • Risto Djurić, predstavnik KS Kanal
  • Bojan Stanič, predstavnik KS Anhovo-Deskle
  • Klara Medvešček, predstavnica KS Anhovo-Deskle
  • Marko Bucik, predstavnik Občine Kanal ob Soči
  • dr. Tanja Ljubič Mlakar, predstavnica družbe Salonit Anhovo
  • Klemen Stanič, predstavnik družbe Salonit Anhovo
  • Peter Korenjak, predstavnik družbe Salonit Anhovo

 

Zapisniki

- Zapisnik 4. sestanka
- Zapisnik 3. sestanka
- Zapisnik 2. sestanka
- Zapisnik 1. sestanka