[P]Trajne meritve emisij prikazujejo povprečne vrednosti merjenih parametrov iz sistema trajnih meritev emisij snovi v zrak na dimniku rotacijske peči za proizvodnjo klinkerja v primerjavi z mejno vrednostjo.[/P]

dimnik slika - z napisom.pngSpremljate lahko informativno 24-urno povprečje trajnih meritev naslednjih emisijskih parametrov iz dimnika peči:

plinaste organske snovi skupno (TOC)
ogljikov monoksid (CO)
žveplov dioksid (SO2)
dušikovi oksidi (NOx)
skupni prah

 

V družbi Salonit Anhovo je od 12. januarja 2018 potekal 5-tedenski redni letni remont cementarne.

Prikazovanje trajnih meritev emisij na spletni strani in na monitorjih trenutno ni aktivno. Prikaz trajnih meritev emisij bo vzpostavljen takoj po zaključku končnega testiranja novega sistema.

 

 


Obratovanje linije peči:NE
Zadnja posodobitev podatkov: 01.12.2020 16:00:00
vse enote so v mg/Nm3
24-urno povprečjeMejna emisijska vrednostPOVPREČJE V LETU 2016
TOC195022
Prah0,9203,2
SO27,1501,55
NOx382500431
NH31450251
CO308

Opomba: Prikazani podatki niso dokončni

mejna vrednost

Grafični prikaz 24-urnih koncentracij (mg/Nm3):


TOC
1950

Prah
0.920

SO2
7.150

NOx
382500

NH3
1450

CO
308