90 let zgodovine in tradicije prizvodnje cemeta

Salonit Anhovo že več kot devetdeset let ob vzponih, padcih, uspehih in težavah, vodi želja po ustvarjanju in razvoju. Od vsega začetka je anhovska cementarna povezana s krajem ter ima pomembno vlogo pri razvoju srednje soške doline.  

Začetki
Zgodovina družbe Salonit Anhovo se je začela v začetku 20. stoletja, ko je domačin, zidarski mojster Ivan Nibrant iz Anhovega, ob kuhi apna odkril takrat neznan siv prah odličnih veznih lastnosti. Splitski podjetnik Emil Stock je leta 1919 ocenil, da se na tem območju nahaja odlična surovina za proizvodnjo cementa in začel z gradnjo 16 vertikalnih »Dietzschejevih« peči s kapaciteto 160 ton cementnega klinkerja na dan. Cementarna, ki so jo lastniki poimenovali Cementi Isonzo S.A., je proizvedla prve količine cementa 2. maja 1921. Ta datum predstavlja rojstvo podjetja. 

Povojno obdobje
Prva večja modernizacija cementarne se je zgodila leta 1961, ko je stare »Dietzschejeve« peči nadomestila rotacijska peč s kapaciteto 350 ton klinkerja na dan. Anhovski cement je kmalu postal sinonim za cement  najboljše kakovosti v tedanji  Jugoslaviji. V šestdesetih letih je Salonit Anhovo, kot se imenuje od leta 1967, dosegel eno izmed največjih stopenj razvoja.

Leta 1977 se je po štirih letih trdega dela, pod vodstvom Salonitovih strokovnjakov, rodila nova cementarna s proizvodno kapaciteto 2.000 ton klinkerja dnevno. Kljub velikim pričakovanjem je Salonitu Anhovo šele leta 1986 prvič uspelo proizvesti milijon ton cementa letno.

Devetdeseta leta
V sodobnejšem času se je podjetje intenzivno usmerilo v trajnostni razvoj kakovostnih gradbenih proizvodov, uvajanje modernih tehnologij, zmanjševanje vplivov na okolje ter skrb za varnost in zdravje. V letu 1996 je bila dokončno ukinjena proizvodnja azbestcementnih izdelkov in se je začela intenzivna sanacija njenih posledic.  

Vstop v 21. stoletje
Ob vstopu v novo tisočletje je Salonit Anhovo začel s poslovnim povezovanjem ter je z uspešnim lastninskim preoblikovanjem podjetja omogočil izvedbo novega investicijskega ciklusa v najsodobnejše tehnologije ter s tem zagotovil možnosti obstoja in nadaljnjega razvoja podjetja.

Po petih letih intenzivnega investicijskega vlaganja, je zaključen doslej najpomembnejši sklop posodobitev proizvodnje cementa, v katerem je bil največji poudarek na posodobitvi linije peči. Osnovni cilj posodobitev je bila vgradnja najboljših razpoložljivih tehnologij skladno z evropsko in nacionalno zakonodajo. Z realizacijo zadnjega investicijskega ciklusa je postala cementarna ena najsodobnejših v evropskem merilu ter je pomembno izboljšala energetsko učinkovitost in zmanjšala vplive na okolje. Linija za proizvodnjo klinkerja je dimenzionirana za proizvodnjo maksimalno 3.500 ton klinkerja dnevno, kar pomeni preko 4.000 ton cementa dnevno.

Salonit Anhovo danes
Salonit Anhovo je največji slovenski proizvajalec cementa, z devetdeset letno zgodovino in tradicijo. Cementi so osnovno gradivo za izdelavo betona, ki je in bo ostal, predvsem zaradi edinstvenih lastnosti, najbolj široko uporabljen material na svetu.

V Salonitu Anhovo stavimo na razvoj proizvodov na področju hidravličnih veziv, specialnih veziv, apna, mineralnih surovin, agregatov, betonov in drugih s tem povezanih proizvodov; razvoj tehnologij ter okoljske in energetske optimizacije.

S postavitvijo novega razvojnega centra, ki bo namenjen nadaljnjemu razvoju na področju gradbenih materialov in tehnologij za okoljsko sprejemljivo ter energetsko učinkovito proizvodnjo gradiv, uresničujemo trajnostno orientiranost, ki pomeni proizvodnjo, uravnoteženo z zahtevami družbe, ekonomije ter potrebami ljudi po visoki kakovosti življenja.
 

Cementarna Cementi Isonzo leta 1921

Salonit Anhovo v šestdesetih letih

Otvoritev "nove cementarne" leta 1977

Moderna proizvodna linija za proizvodnjo cementa