Uprava družbe in nadzorni svet

Salonit Anhovo ima s 25. novembrom 2014 tričlansko upravo, ki jo zastopajo: 

 

Člani nadzornega sveta, z mandatom od 9. 8. 2017, so: 

 


Lastniška struktura na dan 31. 12. 2016

DelničarjiDeleži v %
Intercement, d.o.o.72,76
Buzzi Unicem S.p.A.25,00
Mali delničarji2,24