Skupina Salonit

Skupina Salonit je vodilni slovenski proizvajalec v panogi industrije gradbenega materiala ter vodilni dobavitelj proizvodov za gradbeno industrijo in druge porabnike. Glavni cilj skupine Salonit je stalno iskanje in izboljševanje medsebojnih sinergij, doseganje optimalne organiziranosti procesov ter optimalne alokacije in izrabe vseh virov: materialnih, finančnih, energetskih idr. Na prvem mestu pa so znanja in veščine, razvoj zaposlenih ter razvoj karier. Sledimo ključnim vrednotam skupine Salonit: človek, zdravje in varnost, kakovost proizvodov in procesov, okolje. Sonaravni razvoj, visoko postavljeni okoljski standardi, izboljšave tehnologij in vseh poslovnih procesov kažejo na dosledno spoštovanje teh vrednot, tako v delniški družbi kot družbah v skupini Salonit, ki s svojimi dejanji in načrti tudi sledijo obvladujoči družbi. Skupino Salonit sestavljajo v tabeli navedene družbe.

Cementi Betoni    Agregati Pesek,   mivka  Betonski izdelki Goriva     Storitve 
Salonit Anhovo
Kamnolomi
INDE
Salinvest
Rokava
Friulana Calcestruzzi
Altego

Proizvodna veriga skupine Salonit obsega ponudbo osnovnih in specialnih gradbenih proizvodov, kot so kamnolomski agregati in peski, cementi, transportni betoni, betonski izdelki (cevi, tlakovci, zidaki) ter drugi gradbeni proizvodi, ki skupaj s programi pridruženih družb, predvsem s področja betonov, vlaknocementnih plošč in specialnih proizvodov, oblikujejo široko ponudbo za gradbeništvo ter gradbeno in druge industrije. Poleg proizvodov nekatere izmed družb v skupini Salonit nudijo tudi storitve vzdrževanja in servisiranja matični družbi ter tudi zunanjim poslovnim partnerjem.

Družbe skupine Salonit zgledno sodelujejo z lokalnim okoljem ter se družbeno odgovorno obnašajo do zaposlenih, poslovnih partnerjev, lokalnega prebivalstva in drugih deležnikov povezanih z delovanjem skupine Salonit.