Salonit Anhovo - vodilni proizvajalec gradbenih materialov

Le še reka Soča teče v Srednje soški dolini kot nekoč. Vse drugo se spreminja, raste ter tu in tam podira, da se naredi prostor novemu. Ko je pred več kot petindevetdesetimi leti pognala stroje takratna cementarna, se je začelo novo obdobje sprememb. Bili so vzponi in padci, bila pa je tudi želja po ustvarjanju in moč za premagovanje vsakršnih težav. Danes, ko si spremembe v svetu sledijo hitreje kot kdajkoli prej, ostaja delniška družba Salonit Anhovo zanesljiv sopotnik v nove čase. Korak spredaj, na čelu slovenske industrije gradbenih materialov ter v povezavah z domačimi in tujimi poslovnimi partnerji nenehno načrtujemo spremembe in iščemo nove razvojne priložnosti, da bi svojim zaposlenim in okolju zagotovili varno prihodnost. S svojim bogastvom znanj in izkušenj smelo sprejemamo nove izzive.

Pri izpolnjevanju poslanstva na poti do vizije nas vodita družbena in okoljska odgovornost.

Poslanstvo

Salonit Anhovo, d.d., se je oblikoval v skupino Salonit, ki je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

Vrednote

Vrednote, za katerimi stojimo, so vodilo našega poslovanja. Globoko zakoreninjene v naši zgodovini nas spremljajo že 95 let. Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost in finančna uspešnost ter socialna in družbena odgovornost. Dobra organizacijska klima in zdravje zaposlenih, lepo in urejeno delovno okolje, visoka organizacijska kultura in ugled ter zadovoljstvo vseh deležnikov zasedajo prva mesta seznama med vrednotami podjetja.

Vizija

Salonit Anhovo, d.d., bo vodilni slovenski proizvajalec v panogi industrije gradbenega materiala ter vodilni dobavitelj proizvodov za gradbeno industrijo in druge porabnike. Svojim poslovnim partnerjem bo družba zagotavljala, poleg visoke kakovosti izdelkov, tudi komercialno-tehnično podporo na področju aplikacij. Velik poudarek je na usmeritvi v trajnostni razvoj, ki omogoča proizvodnjo, uravnoteženo z zahtevami družbe, ekonomije ter potrebami ljudi po visoki kakovosti življenja.

S kapitalskimi povezovanji in akvizicijami, lastnim razvojnim delom, inovacijami ter nenehnimi izboljšavami bomo zagotavljali stalno ekonomsko rast in rast dodane vrednosti.

Salonit Anhovo, d.d., bo nudil kakovostna zaposlitvena mesta in oblikoval sodoben zaposlitveni center za mlade kvalificirane in visokostrokovne kadre.

Salonit Anhovo, d.d., in celotna skupina Salonit je in bo družbeno odgovorno podjetje do zaposlenih, okolja in vseh deležnikov.