Kariera v skupini Salonit

Sodobni tehnološki procesi zahtevajo od zaposlenih nenehno sledenje novostim, kar pomeni kontinuirano pridobivanje novih znanj in veščin.

Zaposleni s svojim znanjem so tisti, ki ustvarjajo družbi dodano vrednost. V skupini Salonit se zavedamo, da je potrebno nenehno graditi na razvoju vsakega posameznika, kajti le tako dolgoročno ohranjamo konkurenčnost.

Trudimo se, da je razvoj zaposlenih vpet v kulturo podjetja in tako vpliva na vsakodnevno ravnanje, doživljanje in motiviranost vsakega posameznika. 

Zaposleni v skupini Salonit so s svojim znanjem, izkušnjami in pripadnostjo naša priložnost in prednost, na kateri želimo graditi, zato vsem nudimo dodatne ugodnosti.


Veliko pozornost posvečamo razvoju mladih kadrov. Vsako leto omogočamo delovne prakse dijakom in študentom iz regije ter na tak način spoznavamo potencialne kandidate za bodoče sodelovanje. Eden od načinov sodelovanja s študenti je nudenje mentorstva in pomoč pri izdelavi diplomskih nalog, predvsem s področja razvoja in tehnologije.