Družbena odgovornost - naše vodilo

Družbena odgovornost je globoko zakoreninjena v vrednote družbe Salonit Anhovo in s tem skupine Salonit. Zavedamo se, da le z dialogom ter odgovornim odnosom do vseh, ki so z nami povezani, lahko na dolgi rok uresničujemo svoje poslanstvo.

Vsestransko družbeno odgovornost do zaposlenih, lokalnih skupnosti ter okolja, v katerem delujemo, izkazujemo na različne načine, predvsem s skrbjo za varnost in zdravje zaposlenih ter s skrbjo za okolje z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja.

Večina naših zaposlenih in nekdanjih sodelavcev prihaja iz okoliških krajev, zato je naše partnerstvo z lokalno skupnostjo še pristnejše. Glede na zmožnosti aktivno sodelujemo in vlagamo v razvoj kulturnih, izobraževalnih in športnih dejavnosti v Občini Kanal ob Soči.

Ob 80. obletnici družbe v letu 2001 se je različnim ciljnim skupinam ponudilo različne dogodke, med katerimi sta najbolj prepoznavna Srečanje generacij in Nočna izmena. Srečanje generacij je dogodek, namenjen utrjevanju vezi med zaposlenimi in upokojenimi delavci Salonita Anhovo, Nočna izmena pa je namenjena mladini iz bližnje in daljne okolice.

Naša odgovornost se kaže tudi s stalnim zmanjševanjem vplivov na okolje. V zadnjem nizu tehnoloških posodobitev, ki se je začel leta 2004, smo po načelu uporabe najboljših razpoložljivih tehnik postali ena najsodobnejših cementarn v evropskem prostoru. Osrednji del programa izboljšav je bila posodobitev linije za proizvodnjo klinkerja, katerega del je tudi nov izmenjevalnik toplote. Med drugim so bili zamenjani tudi filtri na glavnem izpustu iz peči, in sicer so zastarele elektrofiltre nadomestili moderni vrečasti filtri, s katerimi so bile emisije v zrak bistveno zmanjšane. Posodobljenih je bilo še večje število drugih naprav, na primer hala za skladiščenje in doziranje surovin in goriv, nova mlinica premoga, linija za doziranje gum, mlinica cementa, izgrajeni so bili novi silosi za cemente. Izvedene tehnološke posodobitve so bistveno izboljšanje tudi energetsko učinkovitost procesa.

Redno spremljamo in objavljamo rezultate meritev emisij. Predstavnikom lokalne skupnosti pa posebej pripravljamo mesečno poročilo z zbirom podatkov o trajnih meritvah emisij ter kakovosti zunanjega zraka.