Uprava družbe

dr. Tomaž Vuk - predsednik uprave

mag. Dejan Zwitter - član uprave

Člani nadzornega sveta družbe Salonit Anhovo: 

  • mag. Hannes Gailer – predsednik
  • Lutz Weber - namestnik predsednika
  • Bernhard Auer - član
  • Patrick Klein - član
  • Branko Paravan - član | predstavnik delavcev
  • Gracijela Simčič - članica | predstavnica delavcev

Lastniška struktura 

Lastniška struktura Salonit Anhovo, d.d., je bila na dan 31. december 2021 naslednja:

 

Delničarji Število delnic Deleži v %

Wietersdorfer Alpacem GmbH

657.528

74,52

Buzzi Unicem S.p.A.

220.579 25,00

Mali delničarji

4.206 0,48

 

Skupaj

 

882.313

 

100,00