Uprava družbe

Julijan Fortunat - predsednik uprave

dr. Tomaž Vuk - član uprave

mag. Dejan Zwitter - član uprave

Člani nadzornega sveta družbe Salonit Anhovo: 

  • mag. Hannes Gailer – predsednik
  • Lutz Weber - namestnik predsednika
  • Bernhard Auer - član
  • Patrick Klein - član
  • Viljem Gorjanc - član | predstavnik delavcev
  • Gracijela Simčič - članica | predstavnica delavcev

Lastniška struktura 

Delničarji Deleži v %
Intercement, d.o.o. 72,80
Buzzi Unicem S.p.A. 25,00
Mali delničarji 2,20