Klinker se zmelje v komornih, krogličnih mlinih z različnimi dodatki v fin siv prah - cement. Glede na zahtevane lastnosti in predpisane standarde, lahko cementi vsebujejo sledeče dodatke:
- sadro - obvezen dodatek za regulacijo vezanja (v primeru pomanjkanja sulfata pride do prehitrega oz. lažnega vezanja),
- žlindre,
- pucolane (naravni in umetni),
- apnenec,
- elektrofilterski pepeli.

Zahtevane karakteristike za posamezne tipe cementa dosežemo z ustrezno finostjo mletja, pri tem so predvsem pomembni: specifična površina, ostanek na situ 90µm in ustrezna porazdelitev delcev ter z različnimi sestavami zgoraj naštetih dodatkov.