Izmenjevalec toplote je prvi del v procesu pečenja klinkerja. Namen izmenjevalca je učinkovit prenos toplote iz dimnih plinov na laporno moko (ciklonski del) ter dekarbonatizacijo vseh karbonatov, predvsem kalcijevega v ustrezne okside (kalcinator s »hot diskom«). V »hot disk« doziramo odpadne gume, nad vstopom v peč, pod »hot diskom« pa zmlet premogov prah. Tako v toplotnem izmenjevalcu, kot v peči se dimni plini gibljejo protitočno glede na tok laporne moke. Pri tem prihaja do izmenjave toplotne energije med materialom in dimnimi plini. Ko dekarbonatizirana laporna moka pade v peč, ima temperaturo 880°C, dimni plini na tem mestu pa 1100°C. Dimni plini, ki zapuščajo izmenjevalec, imajo temperaturo 330-360°C. Izmenjevalec toplote je tudi dober filter za hlapne komponente (alkalije, žveplo, kloride, težke kovine), ki na ta način ostajajo v peči in ne zapuščajo sistema kot škodljive emisije.