Ker se surovinsko mešanico pripravlja iz zelo različnih komponent, jih je treba dobro homogenizirati. Predhomogenizacija poteka tako, da se surovine po drobljenju s tekočimi trakovi transportira v predhomogenizacijsko halo na kup v približno 600 plasteh. Material, ki ga je na enem kupu okoli 23.000 ton, se odvzema prečno. Na ta način je dosežena dokaj dobra predhomogenizacija surovine. V predhomogenizacijski hali sta dva kupa, od katerih se eden uporablja za proizvodnjo klinkerja, drugi pa se pripravlja. Kup zadošča za enotedensko proizvodnjo. Nato gre material na tekočih trakovih preko presipne postaje v mlin surovin.