V fazo proizvodnje surovin uvrščamo tudi drobljenje. V drobilniku surovin se nasipani material drobi na granulacijo pod 30 mm, nakar se s tekočim trakom transportira v predhomogenizacijsko halo.