Osnovna surovina za proizvodnjo cementa je lapor, ki je homogena zmes apnenca in gline, nastala v preteklih geoloških dobah s sedimentacijo. Ker naravnega laporja ni več dovolj za masovno proizvodnjo, se surovinsko mešanico, ki mora vsebovati 75-78 % kalcijevega karbonata (CaCO3), pripravlja z mešanjem apnenih in glinenih komponent: od takih s 35 % CaCO3 do apnencev z nad 95 % CaCO3. Apnencu, ki je vir CaO, je običajno primešan dolomit, ki v sistem vnaša MgO. Glinene komponente so nosilci SiO2, Al2O3 in Fe2O3.

Osnovne surovine pridobivamo v kamnolomih Rodež in Perunk, ki se nahajata v neposredni bližini cementarne.

Črpanje poteka na dvanajstih etažah, kjer se surovine odstreljuje in odvaža na osnovno etažo v drobilnik.