Skupina Salonit

Skupina Salonit je vodilni slovenski proizvajalec gradbenega materiala. S proizvodnjo visoko kakovostnega cementa in betona ter vrsto drugih gradbenih izdelkov izpolnjujemo zahteve najzahtevnejših gradenj.

kamnolom2018V skupini Salonit stalno iščemo najboljše rešitve v celotnem procesu izdelave gradbenih materialov in uporabe pri gradnji. Zanima nas celotni življenjski cikel, v katerem zaposleni odgovorno uporabljamo vse vire (materialne, finančne, energetske idr.).

Rešitve za gradnjo stanovanjskih hiš, vrtcev, šol, vozišč, mostov, javnih objektov in še bi lahko naštevali vsak dan ustvarjamo visoko motivirani sodelavci. Za trajnostne gradnje in zadovoljstvo naših uporabnikov skrbimo:

  • s stalnim izobraževanjem obstoječih sodelavcev,
  • s podporo izobraževanju naših potencialnih bodočih sodelavcev že od osnovne šole naprej,
  • z uporabo najsodobnejših tehnologij in znanj,
  • z odgovornim odnosom do narave in skupnosti.
Cementi Betoni    Agregati, Pesek Betonski izdelki Goriva     Storitve 
Salonit Anhovo
Kamnolomi
INDE
Salinvest
Rokava
Altego