Certificirani sistemi vodenja

Certifikat za spletV Salonitu Anhovo, d.d., imamo vpeljane certificirane sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001 (od leta 1996), ravnanja z okoljem po ISO 14001 (od leta 2003), varstva in zdravja pri delu po ISO 45001 (od leta 2009) ter sistem akreditacije laboratorija po ISO 17025 za nekatere metode, povezane z vrednotenjem emisij CO2 (od leta 2011).                

S sistemi vodenja zagotavljamo uspešno izvajanje procesov, zmanjševanje vplivov na okolje ter izboljševanje varnosti in zdravja zaposlenih. Vključujejo vse procese in postopke na različnih ravneh v podjetjih.

Cilji in politika sistemov vodenja

02_plakat_politika_sistemovCilji politike sistemov vodenja so integrirani v poslovne cilje ter poslovno in korporativno strategijo, ki skrbi za njihovo družbeno odgovorno doseganje. V letu 2018 smo sprejeli novo politiko sistemov vodenja, ki velja za celotno skupino Salonit. Vsa leta si zastavljamo tri glavne cilje, ki so podlaga za spremljanje uspešnosti na vseh področjih poslovanja: visok ugled podjetja, zadovoljstvo vseh deležnikov ter izboljševanje vseh ključnih procesov. Rezultate ciljev politike redno in sistematično spremljamo in merimo ter pregledujemo njihovo izpolnjevanje in trende, ki jih kažejo v daljših obdobjih. Ob odstopanjih ali zaradi želje, da bi dosegli vse boljše rezultate, sproti uvajamo potrebne izboljšave in ukrepe.