Salonit Anhovo - cementarna prihodnosti

Salonit družba

Salonit Anhovo sodi med najsodobnejše evropske cementarne - tako po okoljskih kriterijih kot po učinkovitosti. To nam omogočajo ekipa visoko motiviranih sodelavcev, lokacija z ustreznim surovinskim zaledjem ter uporaba sodobnih tehnoloških rešitev.

Intenzivno investiramo v najsodobnejše tehnološke rešitve po načelu najboljših razpoložljivih tehnologij. Svojo odgovornost do narave in skupnosti izkazujemo s skrbno rabo virov ter udejanjanjem trajnostnega razvoja.

Poslanstvo

Poslanstvo

Salonit Anhovo je v Sloveniji center znanj in izkušenj na področju proizvodnje, razvoja, aplikacije in oskrbovanja porabnikov z visokokakovostnimi, okolju in zdravju prijaznimi gradbenimi materiali na osnovi mineralnih surovin.

 

 

 

Vrednote

Vrednote

Pri uresničevanju poslanstva nas vodijo verodostojnost, znanje, ekonomska stabilnost
in finančna uspešnost ter socialna in družbena  odgovornost.

Dobra organizacijska klima in zdravje zaposlenih, urejeno delovno okolje, visoka organizacijska kultura in ugled ter zadovoljstvo vseh deležnikov zasedajo prva mesta seznama med vrednotami podjetja.

 

Vizija

Salonit Anhovo, d.d., bo vodilni slovenski proizvajalec v panogi industrije gradbenega materiala. Z izdelki in podpornimi rešitvami bomo dosegali visoko trajnost gradenj. Svojo vizijo bomo izpolnili z odgovornim odnosom do zaposlenih, poslovnih partnerjev in lokalne skupnosti.